18 พ.ย. 2565 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ AIA Hospital Awards 2022 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาระดับแถวหน้าของประเทศไทย ที่มีบริการด้านการประกันภัย และบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ณ. โรงแรมอีสตัน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้าน Best Digital Transformation – โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม โดยมี นายศรายุทธ์ ร่าหมาน หัวหน้างานประกันชีวิต กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ลูกค้านานาชาติและประกันชีวิต เป็นตัวแทนผู้รับมอบรางวัล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการด้านแฟกซ์เคลมสินไหมด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้เป็นโรงพยาบาลนำร่องของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาการส่งข้อมูลการเคลมประกัน ในรูปแบบดิจิทัล หรือ I-Claim โดยการส่งข้อมูลในรูปแบบ api เพื่อให้บริษัทประกันได้รับข้อมูลทางสุขภาพของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และลดการใช้กระดาษ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้รับบริการจะได้รับผลการพิจารณาสินไหมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเรื่องการเคลมประกันด้านสุขภาพ ติดต่อ งานประกันชีวิต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร 076-361234 ต่อ 6702

#aiahospitalawards2022

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3aoi