เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารประจำปี 2565 เพื่อรองรับสถานณ์และซ้อมปฏิบัติการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละลองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการแผนในการฝึกซ้อมในครั้งนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/usja