13 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางประจำปี 2565
โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง
                    การจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชูเกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึกเมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีท่านผู้หญิงจันกับคุณหญิงมุกหรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนในวันที่ 13 มีนาคม 2328 สามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณสี่แยกท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญที่มีต่อชาวจังหวัดภูเก็ตในอดีต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ekis