29 มีนาคม 2567(วันนี้) นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน Green and Clean Hospital Challenge (GCHC) ระดับพื้นฐาน” จากนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน (GCHC) ระดับพื้นฐาน ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ โรงพยาบาลฉลอง ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g0ei