เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมโดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. พญ.ชนิดา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะฯ จำนวน 19 คน เพื่อศึกษาดูงานตาม #โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และยกระดับบริการสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต

ภาพ : งานเวชนิทัศน์

https://www.vachiraphuket.go.th/links/1mmb

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1mmb