14 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด “#คลินิกเต้านม” (Breast Clinic) โดยมี นายแพทย์สมิทธิ์ สร้อยมาดี ศัลยแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวความเป็นมาโครงการ
ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งในผู้หญิง และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและอัตราการเสียชีวิตยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก การรักษามะเร็งเต้านมประกอบด้วยการรักษาหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษา การให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา การให้ยาต้านฮอร์โมน การให้ยาพุ่งเป้า ประกอบกับการรักษามะเร็งเต้านมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยการรักษาจะเป็นการรักษาแบบองค์รวมและมีความเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำ เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การจัดตั้งคลินิกโรคเต้านม จะเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านโรคเต้านม ประสานงานกับทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์ประกอบของการดูแลรักษา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลตามมาตรฐานที่ถูกต้องและทันเวลาตั้งแต่ต้น อันจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่ดีตามเป้าประสงค์
📌ในการนี้ทางกลุ่มงานศัลยกรรม จึงได้ริเริ่มให้มีบริการ “คลินิกโรคเต้านม” ขึ้น
ณ กลุ่มงานศัลยกรรม ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3
ให้บริการในทุกวันพุธ เวลา 08.30 -12.00 น.
ติดต่อนัดวันล่วงหน้าได้ที่ โทร.
📲 076-361-234 ต่อ 1250-1 ในวันและเวลาราชการค่ะ
Cr. ภาพ: เวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:32:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5qkq