9 เมษายน 2567 เวลา 16.15 น. บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วม “โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสาร โดยมี พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกภาคส่วน และประชาชน เข้าร่วม ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jf