วันที่ 7 มิ.ย.67 นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นพ.ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขต11 พร้อมด้วย นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาพรวมจังหวัด โดยมี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ภาพ : เวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ocg