24 มีนาคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) และถนนคนเดิน “หลาดใหญ่” อำเภอเมืองภูเก็ต นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” มี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ. ดารินดา รอซะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วม

โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเลือก จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกด้าน รวมทั้งสามารถดำเนินการจนเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และยังมีการจัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ให้บริการท่องเที่ยว มีระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤต Sky Doctor ในพื้นที่เกาะ ที่เชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายและส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีศักยภาพและเกิดความมั่นใจได้อีกด้วย

ภาพ : งานเวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/67p