วันที่ 6 ก.พ.66 เวลา 11.00 น. ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม (SICU) แพทย์หญิงธูปหอม ชดช้อย กุมารศัลยแพทย์ ขอส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติแบบเร่งด่วน ผู้บาดเจ็บเด็กชายไทย อายุ 13 ปี มีการบาดเจ็บอวัยวะภายในช่องท้อง และมีภาวะช็อค โดยประสานงานผ่าน พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ศูนย์นเรนทรอันดามัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขออนุมัติลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) ได้ดำเนินการประสานกองทัพเรือภาค 3 เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน เครื่องบินแบบลาดตระเวนแบบที่ 1 (Dornier-228) ใช้ทีมชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
❤️
ขอ​ขอบคุณ🙏🙏🙏
🙏สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669​
🙏กองทัพเรือ Royal Thai Navy
🙏โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – Songklanagarind Hospital