29 กันยายน 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ร้านชำ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านชำคุณภาพ ตามโครงการ “ร้านชำปลอดภัย น่าใช้ น่าช้อป” โดยมี ภก.ไพรัช สุทธิพัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/2wu6

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2wu6