28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล มอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากร และร่วมแสดงความยินดีแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
– มอบเกียรติบัตรชื่นชมให้แก่ พว.สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ และ พว.ดวงพร พงษ์ศรีลา ในโอกาสทำความดี ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีต่อไป
– มอบเกียรติบัตรชื่นชม นางพัชนี แซ่เอี๊ยบ ปฏิบัติงานสนามและสิ่งแวดล้อม

ได้พบแหวนทอง 1 สลึง และนำส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีต่อไป

และแสดงความยินดีแก่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในโอกาสได้รับมอบประกาศนียบัตรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังนี้
– หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วย ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์
– หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วย ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mgef