18 มิถุนายน 2567 พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “โครงการเทคนิคการสร้างจิตสำนึก ในการให้บริการที่ดี” และมี พญ.ปทมา ตันโชติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดี ลดความขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญชนก ผลดี ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร จัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ภาพ : เวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/r1c4