วันที่ 14 พ.ย.66 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” ปี 2566 โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี พว.สุนันทา ระวิวรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วย RCU เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการคัดกรองความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวาน ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง“ยาใจเบาหวาน” เสวนาให้ความรู้ กิจกรรมฐาน และเล่นเกมส์ ชิงรางวัลมากมาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพ : งานเวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ymk6