17 ตุลาคม 2566
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันล้างมือโลก : Clean Hand For Good Health 2023 โดยมี พว.วัลภา จิรเสงี่ยมกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและผู้มารับบริการ มีความรู้ และนำทักษะในการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องไปปฏิบัติ และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สาธิตทดลองการทำความสะอาดมือ 7 ขั้นตอน ส่องมือในห้องมืดเพื่อวัดประสิทธิภาพ และเดินรณรงค์ให้ความรู้กับบุคลากรและผู้มารับบริการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/gqbe