วันที่ 23 มีนาคม 2566 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการสัญจร “โครงการวิกฤต โรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” (Save Thais from Heart Diseases) เขตสุขภาพที่ 11และ12 นพ.เมธี ลีลาพฤทธิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้ด้านวิชาการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง โดยโครงการนี้จัดระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : งานเวชนิทัศน์

https://www.vachiraphuket.go.th/links/gxm1

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gxm1