20-21 มี.ค. 2566 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นำโดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานบริการการรับผู้ป่วยต่างชาติ ด้านบุคลากร และด้านบริหาร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/m1k4

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/m1k4