19-21 กันยายน 2565 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และบุคลากรรพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่การสาธารณสุขไทยแบบ New Normal” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่ทันสมัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำองค์ความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช