ลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ (เข้าระบบด้วย Gmail)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDoicy1o0wdRWTqQywobR8OriAVPXLrzd02OPqgmB18Zp42w/viewform

 

Ref: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xmdu

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xmdu