🚨วิกฤติ!!🚨ขณะนี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขาดเลือด
กรุ๊ป O จำนวนมากเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย ท่านใดมีความประสงค์บริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่..
🩸🩸🅰️🅱️🅾️🆎🩸🩸
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4
วันราชการ เวลา 08.30-20.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.00 น.
🙏🏻ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 076-361234 ต่อ 1287
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h6nc