ร้านยาโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี  (นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร) สำหรับผู้ถือสิทธิบัตรทองเท่านั้น
 
กิจกรรมการให้บริการ 
 1. บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา
  • ผู้หญิงไทยอายุ 15 – 59 ปี สิทธิบัตรทอง ไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี
   • ค่าบริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
   • ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว สำหรับให้นมบุตร
 2. บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 แผงต่อคนต่อปี
 3. บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คำปรึกษา ครั้งละ10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี
 4. บริการค้ดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต อายุ 15 ขึ้นไป -59 ปี สิทธิบัตรทอง
 5. บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง
  • หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิบัตรทอง จ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 6. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค หญิงไทยอายุ 13-45 ปี สิทธิบัตรทอง ให้รับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 52 เม็ดต่อปี
ช่องทางการรับบริการ
 • กิจกรรมที่ 1-3 สามารถกดรับบริการผ่านแอพ”เป๋าตัง”ผ่านสมาร์ทโฟน เป๋าตัง
 • กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับบริการ ณ หน่วยบริการร้านยาและคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
#รายชื่อร้านยาและคลินิคพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 • ที่อยู่ : อาคาร พีซี ทาวเวอร์ ชั้น 10 91/1 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • พื้นที่รับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
 • โทรศัพท์ 0-7724-4811 โทรสาร 0-7727-4818
 • www.suratthani.nhso.go.th

ref: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rf0f

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rf0f