รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028-Phuket, Thailand
 
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง รพ.วชิระภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงความเป็นมาและความก้าวหน้าโครงการ การขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028-Phuket, Thailand ณ จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้นำเสนอ ความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานแก่ที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองยุทธศาสตร์แผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ทั้งนี้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นมีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การจัดงาน Symposia แก่ชาติสมาชิกของ BIE ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อกล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกของความพร้อมของ ภูเก็ต ประเทศไทยให้แก่ชาติสมาชิก BIE ได้ทราบ โดยการประกาศผลการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะประกาศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ BIE ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566
Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/58u7
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/58u7