15 พ.ค. 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเยี่ยมการให้บริการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ รพ.วชิระภูเก็ต ซึ่งมี พญ.เหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นพ.สสจ.ภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต ทีมผู้บริหารจากหน่วยบริการสุขภาพเขต11 ผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต และบุคลากรรพ.วชิระภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
Cr.ภาพ : งานเวชนิทัศน์
https://www.vachiraphuket.go.th/links/261r
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/261r