8 กรกฎาคม 2567 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะด้านวิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนมีวินัย ความรับผิดชอบ จริยธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการมีประสบการณ์ และ สัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลใหม่ จำนวน 46 คน ซึ่งจัดอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 , 11- 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : เวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/gjpp