4 ธันวาคม 2566 (วันนี้) นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก” โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวรายงานนโยบาย “Give Birth Great World” ส่งเสริมการมีบุตรให้แก่คู่สมรสทั้งชาวไทย และต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงฝั่งอันดามัน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข และตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร คู่สมรสเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น สามารถมีบุตรได้อย่างที่หวัง มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์
โดยมี นพ.วิรุฬห์ ทองชุมนุม สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชและวิทยาการเจริญพันธุ์ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวินิจฉัย การรักษาและติดตามผล โดยทีมแพทย์และพยาบาล และในอนาคตอันใกล้ จะมีให้บริการการฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI) เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้น

ซึ่ง “คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก” เปิดให้บริการ ในวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : เวชนิทัศน์ และงานประชาสัมพันธ์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/3okd