รพ.วชิระภูเก็ตจัดอบรม “โครงการ IC V CARE 2566” ให้กับบุคลากร
 
         1 ก.พ. 2566 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการ IC V CARE 2566 ” ซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (IC) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ทันสมัย และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมาตรฐาน IC นำสู่การตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ ผลคือผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการติดเชื้อที่ลดลง ค่าใช้จ่าย และจำนวนวันนอนโรงพยาบาลก็ลดลงตามมา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในที่ทำงาน ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง
 
         การจัดอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ทั้งหมด 16 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน ในวันที่ 30 -31 มกราคม พ.ศ. 2566 และ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และแกนคุณภาพของฝ่ายการพยาบาล รวมถึงกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล โดยการให้ความรู้ในห้องประชุม และมีหน่วยงานที่ไปให้ความรู้หน้างาน ได้แก่ งานจ่ายกลาง ซักฟอก และโภชนาการ วิทยากรจากกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ICN งานจ่ายกลาง และงานอาชีวเวชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต
https://www.vachiraphuket.go.th/links/trhh
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/trhh