ประกาศสำคัญ!!!!
 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขอยกเลิกการให้บริการ ระบบการติดตามอาการทั้งแบบ self isolation และ home isolation ในผู้ติดเชื้อโควิด-19 หากท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง สามารถมาตรวจได้ที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ทุกวัน 8.30 -19.30 น. หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน โทร 1669
สอบถามเพิ่ม 076-254200