ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จัดโดย องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต