โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19

  • เข็ม 1,2,3,4,5 อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • เข็ม 1,2,3 อายุ 5-17 ปี
    (เข็ม 3 ระยะห่าง 3เดือน)

แบบ Walk in ไม่ต้องจอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อาคารหลวงพ่อแช่มชั้น ที่ 1

#เอกสารที่ต้องเตรียม :

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • Passport/ใบอนุญาตทำงาน(ต่างชาติ)

 

ปรับปรุงเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2022 เวลา 02:50:43

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9y