เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจาก รพ.เกาะลันตา     จ.กระบี่ ขอปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 57 ปี สงสัยมีภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน โดยนพ.อาชัญ เจษฎร์พัฒนานนท์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด พิจารณารับผู้ป่วยรายนี้ เพื่อทำการสวนหัวใจ (PCI) เร่งด่วน โดยได้รับคำปรึกษาจาก พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน(พอป.) ศูนย์นเรนทรอันดามัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อขออนุมัติลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์สั่งการจังหวัดกระบี่ ขออนุมัติบิน) ดำเนินการประสานทีมปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจ หมวดบินไม้ขาว ทร.3 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ 4S-76B พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor Phuket ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งต่อผู้ป่วยถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

ภาพ/ข่าว : งานเวชนิทัศน์/กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอขอบคุณ
#สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669)
#กองทัพเรือภาคที่ 3

https://www.vachiraphuket.go.th/links/zqSK