วันที่ 31 มีนาคม 2565 งานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แถลงข่าวเรื่องความคืบหน้าโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แถลงประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันของโรค COVID-19 จังหวัดภูเก็ต และหัวข้อประเด็นอื่นๆ จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u0y1