เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดเยี่ยมผู้ป่วย และให้มีผู้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน แนะนำให้ญาติ เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีการอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล ขออภัยในความไม่สะดวก

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hia0