โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2565 สืบสานวัฒนธรรมไทย เผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 18.30 น.  ณ บริเวณสระน้ำหน้าแผนกเอกซ์เรย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g6ib