กิจกรรมเติมรักปันสุข💓 Care D Corner

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมแบ่งปัน #สิ่งของและอาหารทุกประเภท
กับกิจกรรม “ตู้เติมรัก ปันสุข” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ในเทศกาลเดือนแห่งความรักเป็นต้นไป
 
 
📌#สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6
ในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทร. 📲 076-361234 ต่อ 6616-7
 
และ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
❤ในวันพุธที่ 1⃣4⃣ กุมภาพันธ์ 2567 ❤
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 รพ.วชิระภูเก็ต
#CareDplus💞
#CareDcorner💌
#ญาติเฉพาะกิจมิตรภาพถาวรทีมเชื่อมประสานใจ
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v8g