11 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand washing Day 2022) โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ชั้น 1 อาคารบ้านคุณพุ่ม มีกิจกรรมการประกวดคลิป Global Hand washing Day 2022 การร่วมบรรจุ alcohol based-hand rub ลงขวดพร้อมติดสติกเกอร์ และแจกให้นำกลับไปใช้ การให้ความรู้การทำความสะอาดมือ กิจกรรมการทำความสะอาดมือที่ถูกต้อง เหมาะสม สม่ำเสมอ สามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส ป้องกันการติดเชื้อในชุมชน และโรงพยาบาล

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zpby