“สตรีตั้งครรภ์และมารดาให้นมบุตรไม่ควรใช้กัญชา สูดดมควันกัญชาดื่มเครื่องดื่ม รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาทุกชนิด”

สาร THC ในกัญชา

  • ตกค้างอยู่ในน้ำนมแม่ได้นานถึง 6 สัปดาห์
  • ขัดขวางพัฒนาการของสมองและสติปัญญาของทารก
  • ส่งผลให้ทารกและเด็กมีความบกพร่องด้านพฤติกรรมอาจมี่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันในทารกแรกเกิด

ที่มา: สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
(Lactation Nurses Association of Thailand)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gzdr