12 พ.ค. 2566 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ โครงการ “พยาบาล: หน้าต่างความดีงาม ความท้าทายของกฎหมายวิชาชีพในยุคปัจจุบัน” เนื่องในวันพยาบาลสากล โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต และรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังและแรงบันดาลใจในคุณค่าวิชาชีพและความดีจากการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง และอาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ พยาบาลวิชาชีพภาครัฐและเอกชน ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มการพยาบาล รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : งานเวชนิทัศน์

https://www.vachiraphuket.go.th/links/xqnq