กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

เภสัชกร 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และใบประกอบวิชาชีพ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 ตำแหน่ง

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

พนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 2955, 2956  วันและเวลาราชการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zss9