โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัคร “เภสัชกร เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ ดังนี้

  • จบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิซาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สอบถามได้ที่ :

กลุ่มงานเภสัชกรรม 076-361234 ต่อ 2955, 2956 (ในเวลาราชการ)
หรืออีเมล rx:vachiraphuket@moph.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ghxm