รับสมัครพนักงานเภสัชกรรม ประจำห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  

วุฒิ ปวช/ ปวส. 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 076-361234 ต่อ 1263