ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายปีงบประมาณ ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูประกาศรับสมัคร