ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ปรับปรุงเมื่อ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 09:47:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pdx