ขอแจ้งเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากเดิมกำหนดประกาศวันที่  16  สิงหาคม 2566  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ โดยกำหนดประกาศภายในวันที่  21  สิงหาคม  2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   076 361234  ต่อ  6545  และ 6546

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3uq6