ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tz25