ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6aue