ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-11.00 น.

ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต