ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัครฟ้า

ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.076-361234 ต่อ6545 -6546

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7uch