ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕   ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ