ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/ktg3