ท่านต้องการใช้บริการตรวจทางด้านใด

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 กุมภาพันธ์ 2024|ปิดความเห็น บน รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

17 กุมภาพันธ์ 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการ “คลินิกเต้านม”

14 กุมภาพันธ์ 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการ “คลินิกเต้านม”

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิด “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ”

13 กุมภาพันธ์ 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิด “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ”

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง

13 กุมภาพันธ์ 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง

ปรับปรุงเมื่อ 29 มกราคม 2024 เวลา 09:32:24